جستجو   :  

ازکوزه همان تراود که در اوست

 اسرائیل چیست؟

چگونه شکل گرفته است؟
هدف از تشکیلات آن چیست؟
اسرائیل بر گرفته از آموزه های قوم یهود میباشد که به شکلی در قران به آن اشاره شده که سور اسرافیل هست که به معنی قیامت به پا کردن هست مرگ و نابودی را در گیتی دمیدن هست.
اسرائیل بعد از جنگ جهانی ساز و کارش تدارک دیده شده به همین قصد یعنی مرگ و نابودی در سراسر جهان و قربانی کردن و ریختن خون هر انسانی زیر پای نسل یهود.
چرا؟
در جنگ جهانی هزاران هزار انسان کشته شد که بعد از جنگ جهانی یهودیان اروپا ادعا کردند که آن انسانهای کشته شده به پای انان و برای انان قربانی شده اند پس یهودیان عرب و عجم به اروپا رفتند و یا انان که انجا بودند بینشان درگیری شده و بسیاری کشته شدند که این باعث اوج خرافه گرایی در اروپا شد بخصوص آلمان شد و نازیها ادعا کردند که انسانها برای انان قربانی قربانی شده اند« نسل آریا».
پس همه یهودیان را در کوره های آدم سوزی سوزادند و انان که گریختند به دو منطقه مهاجرت کردند یهودیان اروپا به امریکا و یهودیان عرب و عجم به خاورمیانه.
یهودیان مهاجر به امریکا نظام سرمایه داری را ایجاد و توسعه دادند به طوری که تمام جهان را در سیطره خود قرار دادند اما این انان را قانع نکرد و با یهودیان فراری به خاورمیانه و سرزمین فلسطین هم پیمان شدند تا بر سیاست و استراتژی و ائیدئولوژی(طرز تفکر)انسانها چیره شوند پس اسرائیل شکل گرفت.
پس تشکیلات قوم یهود رسما به کشور اسرائیل تغییر نام داد و تشکیلات عربها برای دفاع و استقرار از قوم عرب سارمان یافت هدفش قطعا این بوده مه برای قوم عرب ساز و کاری قوم یهود تدارک ببیند نه مسلمانان.
پس عربهای مسلمان بواسطه لبنان و سوریه و عربستان و مصر فرا خوانده شدند و مهاجرت داده شدند تا برای قوم عرب کشوری بنام فلسطین ایجاد کنند اما فارغ از اینکه فلسطین به جز عربها هنوز رسمیتی واقعی نیافته چرا که مسلمانی در منطقه خاورمیانه و عرب اصل است و قومیت فرع.
اما دیدند این اسرائیل همان عربهایند که از خاورمیانه برای دروغ پردازی به اروپا رفتند و شناسایی شدند و متواری و فراری شدند پس همپیمان شدن با انان را به صلاح دیدند چراکه در اصل هم اسرائیل از ان عربهاست و هم فلسطین.پس بیشتر به فلسطین ظلم روا شد چراکه مسلمان بودند پس زمینهای فلسطینیان  به یهودیان فروخته میشد و عربهای مسلمان دیگر چیزی بابت برگشتن نداشتند.جز جنگ جز سنگ.
اما غافل از اینکه اسرائیل دیدبانی ست برای تحولات و وقایع پنهان منطقه که هر از چند مدتی چون نهنگی از دل منطقه بیرون میاید و موجهای خروشان ایجاد میکند پس اسرائیل چون شناور و زیردریایی میماند که زیر پوست قوم و نژاد و تاریخ رفته و تحرکات را برای غرب و آمریکا شناسایی و نظارت و تحلیل و ارسال میکند.آنان همیشه منافع و تهدیداتشان را از این منطقه میبینند.
پس ما برای این شناور فرماندهی و قرارگاهی در ورای این مرزها باید ببینیم.
پس به شناور(اسرائیل) بابت ارسال و ایجاد سیگنال های در محدوده موقعیت ما باید تذکر دهیم اگر توجه نکرد ما سیگنال های قویتر تا مرکز فرماندهی و قرارگاهشان ایجاد و ارسال خواهیم کرد تا عواقب تحرکات شناور خود که ناهمگن با منطقه هست باشند.

تاریخ درج  :  1397/5/15  
تعداد بازدید تا کنون :694

نطرات کاربران

 
ارسال نظر 
نام شما :
آدرس ایمیل :
متن پیام  :

   
تصویر امنیتی
عنوان دلخواه
بازگشت به بالا

×