سیستم ارجاع

سیستم ارجاع

*زمانی ما به متخصص مغز و اعصاب مراجعه میکنیم که علائم درد در سر بطور مکرر و دائم باشد*.در بیماری های روانپزشکی ریشه بطور معمول واکنشی که درد هست نیست *اختلال در عملکرد هورمون ها* رفتار خطرناک و انزواگر* سازگاری و ناسازگاری فرد در خانه و خانواده ،محیط کار و گروه

ادامه مطلب »
عنوان دلخواه
بازگشت به بالا