ورم~درد

عفونت~سوزش
التیام~خارش

ورم،توده،سنگ
درد زمانی شروع میشود که عاملی بیرونی به بافت قسمتی از اندام بدن ضربه بزند و به شکل ورم بعد توده سفت و سنگ(کلیه)خود را نشان دهد.
درمان درد با تجویز مسکن و ضددرد انجام میشود مثلا بروفن۴۰۰*
عفونت:
بعد از اینکه ورم توانست در موقعیت مستقر شود به پایان کار خود و مسولیتش! کار را کم و کم به عفونت میسپارد تا اینکه عفونت تکمیل شود وقتی عفونت تکمیل شد سوزش در بافت اسیب دیده شکل میگیرد که پایان کار خودش بلکه بافت اسیب دیده است 
برای مقابله با عفونت معمولا کپسول های معروف به چرک خشک کن  تجویز میکنند

التیام:
نشانه التیام خارش هست اگر عفونت بیرونی بود پماد تجویز میکنند

عنوان دلخواه
بازگشت به بالا

×